คปภ. เตือนประชาชนให้ความสำคัญในการทำประกันอัคคีภัย

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
คปภ. เตือนประชาชนให้ความสำคัญในการทำประกันอัคคีภัย โดยเฉพาะผู้ที่ทำประกันภัยไว้แล้วควรตรวจสอบ กธ.ว่าหมดอายุหรือไม่ เพราะการทำประกันภัยสามารถบรรเทาความเสียหายทางการเงินได้เมื่อเกิดภัยที่ไม่คาดคิดขึ้น

พร้อมเตือนเจ้าของอาคารขนาดใหญ่ หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายที่สูงจากพื้นดินตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป ต้องมีการทำประกันภัย หากไม่ปฏิบัติตามจะมีบทลงโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

(กรุงเทพธุรกิจ/น.19, เดลินิวส์/น.7, สยามรัฐ/น.14)

แบบประกันที่สร้างความสุขยกบ้าน

แบบประกันที่สร้างความสุขยกบ้าน ต้อง “ทรัพย์มิ่งขวัญ [มีเงินปันผล]” เลยครับ คุณพ่อคุณแม่ใครอายุ 60 – 75 ปี ต้องหมายตาแบบประกันนี้ไว้เลยครับ

ไทยประกันชีวิต นครราชสีมา