รู้หรือไม่

ชำระเบี้ยล่าช้าก็ไม่ต้องกังวล เพราะเรามีระยะเวลาผ่อนผันให้ 30 วันหลังครบกำหนดการชำระเบี้ยนะครับ
ปล.หากเกินช่วงเวลา 30 วันดังกล่าว เพื่อนๆ สามารถตรวจสอบสถานะกรมธรรม์ได้ก่อน เพียงโทร.1124 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบข้อมูลและแนะนำการคืนสภาพกรมธรรม์ให้ทราบครับ

ไทยประกันชีวิต นครราชสีมา

คปภ. เตือนประชาชนให้ความสำคัญในการทำประกันอัคคีภัย

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
คปภ. เตือนประชาชนให้ความสำคัญในการทำประกันอัคคีภัย โดยเฉพาะผู้ที่ทำประกันภัยไว้แล้วควรตรวจสอบ กธ.ว่าหมดอายุหรือไม่ เพราะการทำประกันภัยสามารถบรรเทาความเสียหายทางการเงินได้เมื่อเกิดภัยที่ไม่คาดคิดขึ้น

พร้อมเตือนเจ้าของอาคารขนาดใหญ่ หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายที่สูงจากพื้นดินตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป ต้องมีการทำประกันภัย หากไม่ปฏิบัติตามจะมีบทลงโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

(กรุงเทพธุรกิจ/น.19, เดลินิวส์/น.7, สยามรัฐ/น.14)